SENASTE NYTT!!!
6 december släpper vi Ljudboken ”Three Christmas Classics”!!
Vårat första samarbete med Reedz Audio som arbetar med AI röster för ljudböcker.

We have collected three classic Christmas tales among the best authors, rewritten in modern language (english).

First up is ”The Holy Night” by Selma Lagerlöf, which is a story Selma’s grandmother used to tell to Selma, when she was a little girl.
The story is from very long time ago on a very cold night, a man needs help to warm his newborn child. A truly classic Christmas story.
Then the fantastic ”The Fir Tree” by HC Andersen, where we hear the story of the little fir tree’s problem of not being able to live in the present.
The tree does not appreciate the sunshine and the flowers out in the open forest and once it gets its dream fulfilled and becomes a Christmas tree, the tree cannot enjoy his dream either. He gets ”bark pain” when the Christmas lights burn, and starts to wonder if the life in the forest wasn’t that bad, after all.
HC Andersen animates things such as animals and objects in his fairy tales, which makes his stories truly fairy-tale-like.
Last, but not least, we have ”Little Vigg’s Adventure on Christmas Eve” by Viktor Rydberg, which is about the the little boy Vigg, who lives with old Gertrud.
He gets a ride in the sleigh with the Christmas Elf, who is both righteous, strict and kind and this story contributed to the Swedish image of Santa Claus.

This story’s background is based on Viktor Rydberg childhood though he grew up as a poor foster child and behind the poor old woman Gertrud looms a beloved foster mother named Sara.

All the stories are timeless classics and have the same reading- and listening value today as when they were written. Hope you’ll enjoy!

Den 22 november 2022 släpper vi en ny ljudbok!

Tre Julklassiker!

Vi har samlat tre klassiska Julsagor av de bästa författarna, omskrivna till modernt språk.
Först ut har vi ”Den heliga Natten” av Selma Lagerlöf där vi får ta del av en historia som Selmas farmor berättade för Selma när hon var liten. Den handlar om en kall natt för länge sen och om en man som behövde hjälp att värma sitt nyfödda barn. En riktigt klassisk julberättelse.
Sedan den fantastiska ”Granen” av HC Andersen där vi får höra berättelsen om den lilla granens problem att den inte förmår att leva i nuet. Granen uppskattar inte solskenet och blommorna ute i fria skogen och när den väl får sin dröm uppfylld och blir julgran kan inte granen njuta av stunden, utan får ”barkvärk” så att julljusen bränner. HC Andersens besjälar ting som djur och föremål i sina sagor, vilket gör hans historier riktigt sagolika.
Sist men inte minst har vi ”Lille Viggs Äventyr på Julafton” av Viktor Rydberg som handlar om den föräldralöse Vigg som bor hos gamla Gertrud. Han får sig en rundtur i släden med självaste julvätten, som på samma gång är rättrådig, sträng och snäll och den här sagan bidrog till den svenska bilden av jultomten. Berättelsen har en verklighetsbakgrund eftersom Viktor Rydberg själv växte upp som fattigt fosterbarn och bakom den fattiga gumman Gertrud skymtar en älskad fostermor Sara.
Alla sagorna är tidlösa klassiker som har samma läs- och lysnarvärde än idag!

2022.08.12

Nu ger vi ut en NY ljudbok, Verner Von Heidenstam bästa dikter med den svenska författaren Verner Von Heidenstam.

Carl Gustaf Verner von Heidenstam föddes 6 juli 1859 på Olshammar i Hammars socken, Örebro län.

I början av sin karriär strävade han efter att bli konstnär men efter uppmuntran från August Strindberg tog skrivandet fart och Heidenstam debuterade med diktsamlingen Vallfart och vandringsår på Albert Bonniers förlag i Stockholm år 1888.

Heidenstam blev år 1912 invald i Svenska Akademien och tilldelades år 1916 Nobelpriset i litteratur.

Verner von Heidenstam avlider 20 maj 1940.

Ljudboken Verner Von Heidenstams bästa dikter innehåller dikter från
diktsamlingarna Vallfart och vandringsår (1888), Dikter (1895) och
Nya Dikter (1915).

Ljudboken släpps 12 augusti.

2022.01-09

Ny Ljudbok – The Golgotha Dancers by Manly Wade Wellman.

A classic short story (novel) in the fantasy and horror genre.

A curious and terrifying story about an artist who sold his soul that he might paint a living picture.There rushed and swelled into me the sudden startled strength that sometimes favors the desperate. I screamed like any wild thing caught in a trap, rolled somehow out of bed and to my feet. One of the beings I shook off and the other I dashed against the bureau. Freed, I made for the bedroom door and the front of the apartment, stumbling and staggering on fear-weakened legs.

2022-01-07

Ny Ljudbok – The Secret of Kralitz By HENRY KUTTNER

A classic short storie (novel) in the fantasy and horror genre with authors Henry Kuttner.

I was dining with my ancestors—the House of Kralitz!
Deep in my memories, I had not noticed our path, but now the dark forms of my guides paused beside a gap in the stone flagging, where a stairway which I had never seen during my wanderings about the castle led into subterranean depths. Down this stairway I was conducted, and presently I came to realize that there was light of a sort—a dim, phosphorescent radiance that came from no recognizable source, and seemed to be less actual light than the accustoming of my eyes to the near-darkness.

2022-01-05

Ny ljudbok – In the Dark By RONAL KAYSER

A classic short stories (novels) in the fantasy and horror genre with authors Ronal Keyser.

It was a tale of sheer horror that old Asa Gregg poured into the dictaphone.
Especially he didn’t want to remember the frightful time he’d had stripping the gold rings from her fingers, and the one gold tooth in her head….

I carried her into the storage room. I got the lid off one of the acid tanks. The vat contained an acid powerful enough to destroy anything—except gold. In fact, the vat itself had to be lined with gold-leaf.

2021-12-05

Ny utbildningsfilm till Grundskolan.

Äta insekter –  Är det framtidens mat?

  • är insekter klimatsmart?
  • hur odlar man insekter?
  • är det framtidens mat?

Några av de frågor som filmen belyser.

Distribueras av Swedish film.

2021-01-11
Nu släpper vi ljudboken “Tre klassiker 3”, den innehåller tre korta berättelser av författarna Sigge Strömberg, Hjalmar Söderberg och Dan Andersson. Att lyssna på serien Tre klassiker är ett bra sätt att få en inblick i vår bokskatt!
Finns på de flesta streaming -och nedladdningsplattformar!

Baron Olsson av Sigge Strömberg
»Olson, för baron ombord!» sade direktör Askengren. »Baron Bolschevitch får nog plats i jollen också.»
Med något besvär hjälptes Silverbuckla ombord, och direktör Boman följde efter, men först sedan han utbett sig Askengrens medgivande att få kantra båten, och endast motvilligt förmåtts att avstå från sitt uppsåt.
När baronen med något besvär förts ombord följde de övriga ädlingarna efter, och sedan vidtog utan onödigt dröjsmål ett av de kraftigaste sjöslag Silverbuckla någonsin haft förmånen att bevista. Med energi och målmedvetenhet verkade Askengren för att innehållet i en helbutelj whisky skulle försvinna genom baronens strupe, och när detta mål efter en timme var uppnått, sjönk ädlingen tyst och stillsamt ned på durken, där han blev liggande, utan att med annat än en stönande andning röja att han ännu levde.

Sotarfrun av Hjalmar Söderberg
Sotarfrun blev mörkröd. Likväl kunde hon icke avhålla sig från att le invärtes: hade det icke gått alldeles så, som hon visste att det skulle gå! Men nu skulle det också vara punkt och slut. Vreden och Högmodet stego upp inom henne, svällde ut och lyste fram ur hennes hy och ur hennes ögon, som gnistrade; och vem vet – medan hon stod där osedd och tyst och betraktade de båda unga, som varken hade ögon eller öron för något annat än varandra – vem vet, om icke också Avunden och Kättjan i hemlighet kröpo fram ur sina gömslen och spelade upp på var sin dolda sträng i hennes själ.
Hon besinnade sig icke längre, utan steg raskt fram till bädden, grep flickan om den späda handleden med en järnhård näve, gav henne ett skymfligt namn och slängde henne ut genom dörren under en ström av de fulaste tillmäten.

Gustavsson av Dan Andersson
Den talrika barnskaran gormade och bråkade bakom magister Gustavssons runda rygg, där han satt lutad över senaste häftet av en tysk biologisk facktidskrift. Han tog av sig glasögonen och torkade dem på en sämskskinns-bit som låg i en låda, fylld av pincetter, scalpeller och små tänger. Han blåste imma på glasen så att dammet skulle lossna bättre och putsade med iver och omsorg. Framför honom på ett hörn av facktidskriften satt en köksfluga och putsade bakbenen. Han ville inte störa henne, utan tog försiktigt ett förstoringsglas och närmade sig
successivt; sedan han förvissat sig om arten föste han bort henne och reste sig för att göra likaledes med ungarna.

2020-03-14

Tre klassiker 2

Den 17 mars släpper vi den andra ljudboken i serien Tre klassiker.

En ljudbok i vår serie “Tre klassiker” i kategorin lättläst för unga vuxna och vuxna.
“Tre klassiker 2” innehåller tre korta berättelser av författarna Elin Wägner, Agnes Von Krusenstjerna och Carl Johan Love Almqvist. Att lyssna på serien Tre klassiker är ett bra sätt att få en inblick i vår bokskatt!

Fikonen ur novellsamlingen Nyckelpigan av Elin Wägner.
Hushållerskan Sofi serverade fikonen till dessert vid middagen som doktorn ordinerat. – De äro så färska och rara, sade hon.
Denna uppgift hade hon icke från fröken hos Graffmans, men Sofi hade det sättet att vilja lägga ut allting. Doktorn blev genast retad över att hon kallade fikonen färska.
Det skulle vara en kvinna till att leva hela sitt liv bland specerier och ha så litet varukännedom. Strävt upplyste han henne om, att färska fikon var något så olikt det hon kom med, som en ung vacker flicka var olik en gammal hushållerska.
Sofi avlägsnade sig sårad, men hade inte hunnit mer än ta kaffekvarnen mellan knäna, förrän hennes husbonde kom utrusande. Hon hade på alla åren knappast sett honom sådan. Efteråt förklarade hon hans tillstånd så: han höll på att gå mitt itu.

Skansen – en berättelse från ”Ladugårds-arrendet” av Carl Johan Love Almqvist.
Dagen efter bröllopet, då Anders Andersson från Vaxmyran och Greta satte sig i kärran såsom ungfolk, åkte det hederliga och välbehållna torparfolket från Grimstahamn, Johan och Katrina, med sin svåger och svägerska, för att följa dem till bo och önska dem lycka påSkansen. Allt var här uppstädadt så godt, som ske kunde. Härsby-Jan-Jansson hade ditfört sina sex förträffliga kor, hvilka redan råmat ett par omgångar i sina nya bås och derigenom välkomnat hvarandra. Gubben stod sjelf i porten och väntade, för att emottaga ungfolket.

Om Petra Von Pahlen en berättelse ur ”Den blå rullgardinen” av Agnes Von Krusenstjerna.
Petra von Pahlen stod vid fönstret och såg ut. Nere i parken skymtade hon då och då sina två bröder, som promenerade av och an på gångarna.
Nu tala de om Hugos dotter, tänkte hon och knep ihop läpparna.
Så log hon litet. Tänkte hon själv på något annat än den där elva, tolvåriga lilla flickan, som kommit till gården dagen förut? Denna fader- och moderlösa, som nu släktingarna skulle taga hand om. Petra lyssnade. Från rummet ovanför hörde hon små springande steg. Tram, tram, ljöd det genom taket. Petra lutade sig mot fönsterposten.
Hennes hjärta slog snabbt, som om det fått ett viktigt budskap.

2020-01-15

Nu släpper vi vår första Fantasy Skräckljudbok i serien Weird stories på engelska.

Weird stories audiobook

Tre classic short stories (novels) in the fantasy and horror genre with authors Henry Kuttner, Ronal Keyser and Manly Wade Wellman.

The Secret of Kralitz By HENRY KUTTNER
I was dining with my ancestors—the House of Kralitz!
Deep in my memories, I had not noticed our path, but now the dark forms of my guides paused beside a gap in the stone flagging, where a stairway which I had never seen during my wanderings about the castle led into subterranean depths. Down this stairway I was conducted, and presently I came to realize that there was light of a sort—a dim, phosphorescent radiance that came from no recognizable source, and seemed to be less actual light than the accustoming of my eyes to the near-darkness.

In the Dark By RONAL KAYSER
It was a tale of sheer horror that old Asa Gregg poured into the dictaphone.
Especially he didn’t want to remember the frightful time he’d had stripping the gold rings from her fingers, and the one gold tooth in her head….

I carried her into the storage room. I got the lid off one of the acid tanks. The vat contained an acid powerful enough to destroy anything—except gold. In fact, the vat itself had to be lined with gold-leaf.

The Golgotha Dancers By MANLY WADE WELLMAN
A curious and terrifying story about an artist who sold his soul that he might paint a living picture.There rushed and swelled into me the sudden startled strength that sometimes favors the desperate. I screamed like any wild thing caught in a trap, rolled somehow out of bed and to my feet. One of the beings I shook off and the other I dashed against the bureau. Freed, I made for the bedroom door and the front of the apartment, stumbling and staggering on fear-weakened legs.

The audiobook Weird stories can be found at most libraries, online bookstores that have downloads and streaming.

2020-01-14

Tre Klassiker

Nu släpper vi första ljudboken i serien Tre Klassiker, en ljudbok i kategorin lättläst för unga vuxna och vuxna.
Korta klassiska noveller av författarna Albert Engström,  August Strindberg och Selma Lagerlöf.

Fattigstugan av Albert Engström
Handlar om den 12-årige Albert som beger sig hemifrån med en korg som ska till fattigstugan.
Fattigstugan är en bra skildring av hur det såg ut förr i tiden när det inte fanns några sociala nätverk. Var man väldigt fattig och inte kunde få hjälp av släktingar hamnade man i fattigstugan.
“Där satt gubben Sjöstedt, nittiåringen, rak i ryggen som en soldat, oböjd av ödet, hård som flinta, hemsk ännu att skåda, när sinnet rann på honom. Han hade varit socknens rikaste bonde men processat bort gård och grund, processat bort sitt sista öre. Nu satt han här längst upp vid fönstret och stirrade framför sig med små tickande ögon.”

Fotografi och filosofi av August Strindberg
Han hade en kompanjon, som var en vanlig människa, full av små egenheter. Han rökte till exempel tobak hela dagen; han kunde aldrig lära sig stänga en dörr; han stack kniven i munnen i stället för gaffeln; han gick med hatten på huvet ini rummen. Han var full av fel.
Filosofen, som däremot var felfri, hyste ovilja mot sin ofullkomlige broder, och han ville skiljas från honom, men kunde icke, ty deras affärer höllo dem ihop; och därför, att de måste hålla tillsammans, började filosofens ovilliga känslor att övergå till ett oresonligt hat. Det var förskräckligt!

Bröllopsmarschen av Selma lagerlöf
För många år sedan skulle det firas ett mycket stort bröllop i Svartsjö socken i Värmland.
Det var av stor vikt att skaffa en bra spelman, och nämndeman Nils Elofsson, som ställde till bröllopet, gjorde sig nästan mer bekymmer över detta än över något annat. Den spelmannen, som fanns i Svartsjö, ville han nämligen inte kalla. Han hette Jan Öster, och nämndemannen visste nog, att han hade ett ganska stort rykte, men han var så fattig, att han ibland kom till bröllop i söndersliten tröja och utan skor på fötterna. Och en sådan trashank ville inte nämndemannen se i spetsen för brudtåget.

Tre Klassiker finns på de flesta bibliotek och nättjänster för download och streaming.

1 maj 2019
Skogsbrukets historia är en ny utbildningsfilm för grundskolan.

Skogen har varit viktig för oss människor ända sedan begynnelsen. Under järnåldern på 500-talet f.kr för ungefär 2500 år sedan använde människorna skogen till att bygga långhus där både människor och djur bodde tillsammans.
Hoppar vi fram i tiden till strax efter vikingatiden på 1100-talet e. Kr så användes stora mängder träkol till framställningen av järn. Träkolen var lika viktig som själva malmen.

I den här filmen går vi igenom Sveriges skogsbrukshistoria från järnåldern och fram till 2000-talet.

Filmen distribueras av Swedish film.

En ny utbildningsfilm (hösten 2018) om
Sopor & Skräp i vår vardag

Vi slänger och skräpar ner överallt – på stan, i skogen och i vattnet.
Det skadar inte bara oss själva utan även
djuren och miljön vi lever i.

Dessutom kostar det massor med pengar och resurser för samhället att städa upp efter oss.

Det vanligaste skräpet är cigarettfimpen medan plast är det farligaste skräpet med väldigt lång nedbrytningstid.

Avsnitt:
Hur skräpigt är Sverige?
Vad beror nedskräpningen på?
Vad kostar nedskräpningen samhället?
Hur jobbar kommunen med nedskräpningen?
Det är svårt att bryta ner plast, fimpar och petflaskor
Varför är det så viktigt att arbeta mot nedskräpning?
Vad säger lagen?
Vad betyder allemansrätten?

Distribueras till skolor och instutioner av Swedish film.

NY LJUDBOK 1 MAJ!

En remastrad version av Sigge Strömbergs ”Göteborgsflickor och andra historier”

Göteborgsflickor och andra historier är en bok med fantastiska- och humoristiska historier om flickorna från Göteborg i början av 1900-talet.

Utdrag ur boken;
Emellertid hade Karlsson inte varit overksam medan det lilla flickebarnet roterade i atmosfären. Med ett ryck i signalsträngen hade han stoppat vagnen, hoppat av — framåt, ty han var man — och i samma ögonblick som damens huvud lugnt lade sig till ro på sina stålfjädrar var Karlsson där.
Med oändlig ömhet lyfte han upp damen, borstade av hennes kläder och hjälpte henne upp på vagnen. Hon tackade honom på damers sed med en blick, som om hans blotta existens vore en dödlig förolämpning mot henne.
Karlsson smålog hult och vackert. Tog av hatten och bugade djupt. Damen vände hastigt på huvudet, och körde ett hattnålsspjut in i Karlssons vänstra öga.
Karlsson smålog än mera och bugade igen, med resultat att damens hattnål åter tangerade hans vänstra öga.
Karlsson log som en sol.

Som författare skrev Sigge Strömberg huvudsakligen drastiska och humoristiska noveller, äventyrsberättelser och pojkböcker.
Han är mest känd för sina böcker om Styrman Karlsson.

Sigge Strömberg föddes år 1885 och avled 3 mars 1920.

NY LJUDBOK 26 mars 2018

Järnåldern –  Högomsmannen är en lättlyssnad, intressant och spännande beskrivning av Järnåldern.

Järnåldern – Högomsmannen är en faktabok i kortformat om järnåldern på 500-talet inom genren lättlyssnat.  Arkeologer har hittat många fynd i Högomsmannens grav och i kungen i Högoms rike, ett rike han styrde via sin hird, sina soldater, som hjälpte till att skydda befolkningen, generera inkomst och ge honom makt. Man tror att järnåldern var en krigisk tid då järnet stod i centrum.  Men vad hade man för tro? Hur bodde man och vilken mat åt man? Frågorna är många och dem försöker vi svara på i den här ljudboken.

15 december 2017
släpper vi ljudboken Karin Boye – De fyra årstiderna

Karin Boye en av våra största poeter och författare som gick ur tiden år 1941, endast 40 år gammal. Hennes böcker och dikter lever fortfarande vidare.
Karin Boye – De fyra årstiderna är en ljudbok med blandade dikter hämtade från de tidigare utgivna diktsamlingarna Moln, Gömda land, Härdarna och För trädets skull. Karin Boye – De fyra årstiderna Innehåller dikterna; Trädet under jorden, Ja visst gör det ont, Källvattnet, I rörelse, Unga viljor viner, Moln, Gräsets sång, Gudarna, Små ting, Kunskap, Vandraren, Tillfrisknande, Via Media, Sköldmön, Nu vet jag, Bål, Svalorna, De dödsdömda, Ögonen är vårt öde, Vägen hem och Asar och alfer.

Släpps på alla välsorterade digitala plattformar för bok- och ljudböcker.

Tex Bibliotek, Adlibris, Nextory, Storytel

Vanliga frågor om e-böcker och ljudböcker